Om byrådsarkivet

Den endelige beslutning om at opføre et nyt kunstmuseum i Aarhus blev truffet i Aarhus Byråd 9. august 2000. Sagen om Aros, som kunstmuseet senere kom til at hedde, finder du i Byrådsarkivet, sammen med tusindvis af andre sager, der har været på den politiske dagsorden i Aarhus Kommune.

Byrådsarkivet indeholder alle åbne sager, der har været behandlet på møder i Aarhus Byråd, Magistraten og de politiske udvalg. I øjeblikket går det tilbage til 1997, hvor beslutningsdokumenterne blev digitale.

Hvor findes de nyeste dagsordener og sager?

Byrådsarkivet er ment som en samlet indgang til hele byens historiske beslutningsgrundlag. Hvis du er interesseret i de helt aktuelle dagsordener fra indeværende år, skal du besøge dagsordener.aarhus.dk, som dagligt bliver ajourført med de nyeste data. En gang årligt vil det forgangne års mødereferater og sager så blive tilføjet til byrådsarkivet.

Hvor findes de ældre referater og sager?

Det er både ønsket og forventet, at byrådsarkivet med tiden skal gå tilbage til det moderne byråds etablering i 1860’erne. Allerede nu findes mødereferater og sagshistorik fra 1867 til 1940 online på Aarhus Stadsarkivs samlingsportal. De mellemliggende år og bilagene fra den samlede periode før 1997 skal følge efter. Det krævende arbejde med at scanne det historiske materiale er gået i gang. Der er dog endnu ikke sat en slutdato.

Spørgsmål eller kommentarer til byrådsarkivet

Har du spørgsmål til indholdet i arkivet kan du skrive til byraadsservice@ba.aarhus.dk

Feedback og fejlmeldinger vedrørende hjemmesidens funktionalitet sendes til stadsarkiv@aarhus.dk